Zajęcia dodatkowe

  • zajęcia taneczne
  • gimnastyka korekcyjna
  • język angielski
  • konsultacje logopedyczne
  • zajęcia z psychologiem
  • sesnoplastyka
  • rytmika
  • zajęcia metodą Marii Montessori

*za zajęcia dodatkowe mogą być naliczane dodatkowe opłaty.