Czesne opłacane z góry, przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola

Numer konta bankowego i dane do przelewu – 54 1140 2004 0000 3202 7867 0302

W czesne wliczone są:

  • Codzienne zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z nową podstawa programową
  • Ćwiczenia gimnastyczne
  • Zajęcia taneczne
  • Opieka psychologa
  • Przesiewowe badanie logopedyczne