Przedszkole

_

Kilka słów o nas

_

Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI powstało w 2019 roku z myślą o absolwentach Niepublicznego Żłobka ISKIERKI. Rodzice zadowoleni z profesjonalizmu i zaangażowania kadry żłobka, żałowali, że ich dzieci nie mogą dłużej pozostać pod czujnym okiem cioć z ISKIEREK. Teraz mali absolwenci mogą płynnie przejść ze żłobka do przedszkola, które znajduje się w tym samym budynku.

_

Misja Przedszkola

_

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

_

Wizja Przedszkola

_
  • Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju i traktuje dzieci podmiotowo i indywidualnie.
  • Przedszkole stwarza warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku.
  • Przedszkole wspiera samodzielną, dziecięcą eksplorację świata, dobiera treści adekwatne do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
  • Przedszkole poprzez działania wychowawcze i edukacyjne daje możliwość osiągnięcia gotowości szkolnej, przygotuje dziecko do dalszego etapu edukacji, uwzględniając jego indywidualne możliwości.
  • Przedszkole ściśle współpracuje z rodziną dziecka, uwzględnia potrzeby i oczekiwania rodziców, angażuje rodziców do współtworzenia lepszej rzeczywistości przedszkolnej, wspiera i integruje działania opiekuńcze i wychowawcze rodziny.