Wpisowe – 300zł

Czesne miesięczne – 400zł

Wyżywienie dowożone przez catering – obiad 8zł (pozostałe posiłki przynoszone są przez rodziców)

W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 10:00 – stawka za posiłki jest zwracana.

Czesne opłacane z góry, przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola:

Numer konta bankowego i dane do przelewu: 54 1140 2004 0000 3202 7867 0302

W czesne wliczone są:

  • Codzienne zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z nową podstawa programową
  • Ćwiczenia gimnastyczne
  • Zajęcia taneczne
  • Opieka psychologa
  • Przesiewowe badanie logopedyczne
  • Zakup książek, wszystkich pomocy plastycznych oraz dydaktycznych

Cennik zajęć dodatkowych:

  • Język angielski – Teddy Eddy: 2 razy w tygodniu – 70zł miesięcznie