7.00 – 8.00 – Przyjmowanie dzieci do żłobka, zabawy swobodne

8.00 – 8.30 – Śniadanie

9.00 – 9.40 – Zabawy tematyczne, czytanie książeczek

9.40 – 10.00 – Drugie śniadanie

10.00 – 12.00 – Zajęcia ruchowe przy muzyce / rytmika / zajęcia plastyczne / zabawy w ogrodzie

12.00 – Dwudaniowy obiad

12.30 – 14.00 – Odpoczynek, zabawy dzieci (swobodne, inspirowane przez opiekunki)

14.00 – 14.30 – Podwieczorek I

14.30 – 16.00 – Rytmika, zabawy i odbieranie dzieci przez rodziców

16.00 – Podwieczorek II

16.00 – 17.00 – Zabawy i odbieranie dzieci przez rodziców