Polityka prywatności

Klauzula informacyjna wymagana w związku z wprowadzeniem RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek Iskierki z siedzibą w Pabianicach, ul. Wolnościowa 4;
 • żłobek jako placówka niepubliczna nie powołuje inspektora ochrony danych, kontakt z właścicielkami placówki: biuro@iskierki-zlobek.pl, 536596924, 536596923;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do żłobka, zawarcia umowy i sprawowania opieki nad dzieckiem w żłobku na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r ;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • pracownicy służby zdrowia jedynie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka;
  • pracownicy żłobka bądź osoby z nim współpracujące np. logopeda – tylko po wyrażeniu zgody;
  • użytkownicy portalu społecznościowego – tylko jeśli w umowie z Niepublicznym Żłobkiem Iskierki wyraził/a Pan/Pani zgodę na publikację zdjęć dziecka.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji/ przez cały czas pobytu dziecka w żłobku. W momencie rozwiązania umowy żłobek zobowiązuje się do zniszczenia danych osobowych.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rekrutacji oraz zawarcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem Iskierki. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niebranie pod uwagę w procesie rekrutacyjnym/ rozwiązanie umowy z Niepublicznym Żłobkiem Iskierki.