Oferta edukacyjna

Przedszkole oferuje:

  • Realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
  • Opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 – 6 lat, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
  • Wyżywienie w formie cateringu
  • Wykwalifikowaną kadrę

Nowo wybudowany, piętrowy budynek w spokojnej okolicy, z ogrodzonym terenem, placem zabaw i ogrodem oraz odpowiednio wyposażone sale przedszkolne.