• Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5-6 lat.
  • Rekrutacja do przedszkola odbywają się przez cały rok. W przypadku braku miejsca istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową wypełniając kartę zgłoszenia.
  • O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność składania wniosków tym, że pierwszeństwo mają dzieci ze żłobka ISKIERKI, następnie dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola lub żłobka ISKIERKI.

W celu zapisania dziecka do przedszkola, prosimy o pobranie i wypełnienie karty zgłoszenia oraz kontakt z organem prowadzącym placówki pod numerem telefonu: tel. 536-596-924 lub tel. 536-596-923 lub tel. 517-592-001.